MUKAIT

Mukait (mookaite, mooka stone, mook jasper, mookite itd.) Naziv mukait je lokalni zapadnoaustralijski naziv za radiolarit, gornjekrednu organogenu silicijsku stenu, izgradenu pretežno od opala i kalcedona. Primarna stena je sive…

Procitaj ostalo MUKAIT

SILIFIKOVANA HRIZOKOLA

Silifikovana hrizokola (gem chrysocolla, gem silica, chrysocolla chalcedony) Hrizokola je mineral koji nastaje u oksidacionoj zoni ležišta bakra i po sastavu je hidratisani silikat bakra. Njena intenzivna zeleno-plava boja je…

Procitaj ostalo SILIFIKOVANA HRIZOKOLA

TURITELA AHAT

Turitela ahat (Turitella agate) Turitela ahat je još jedan primer kamena cija je primena u juvelirstvu omogucena silifikacijom. Primarna stena je bio krecnjak sa makroskopski uocljivim fosilnim ostacima puža iz…

Procitaj ostalo TURITELA AHAT

OPSIDIJAN PAUKOVA MREZA

Obsidijan “paukova mreža” (spiderweb obsidian) Obsidijan je vulkanska stena, odnosno vulkansko staklo, nastalo naglim hladenjem lave na površini zemlje. Covekovi preci su koristili obsidijan, pored drugih stena i minerala, kao…

Procitaj ostalo OPSIDIJAN PAUKOVA MREZA