You are currently viewing OPSIDIJAN PAUKOVA MREZA

OPSIDIJAN PAUKOVA MREZA

Obsidijan “paukova mreža” (spiderweb obsidian)

Obsidijan je vulkanska stena, odnosno vulkansko staklo, nastalo naglim hladenjem lave na površini zemlje. Covekovi preci su koristili obsidijan, pored drugih stena i minerala, kao alatku za secenje, buduci da se obsidijan lomi slicno staklu, pri cemu nastali odlomci imaju izuzetno oštre ivice. Medutim, ova stena nije korišcena u tradicionalnom juvelirsvu zbog krtosti, prisustva mnogobrojnih sitnih šupljina, hemijske nestabilnosti i obicno sive boje. Medutim, u Meksiku je u skorije vreme otkriveno nekoliko varijeteta obsidijana zanimljivih boja i drugih optickih svojstava. Varijetet “paukova mreža” ima svetlo plave mrežolike šare nastale pri tecenju lave i stakla na tamno plavo-crnoj osnovi, i jedriji je od obicnog obsidijana. Slicni “paukovoj mreži” su i “cvetni” (Flower obsidian) i „plišani“ (Velvet obsidian). Cvetni obsidijan ima crvene šare u vidu cvetova na crnoj podlozi, a plišani obsidijan je crne boje, sa “prelivima” u zelenu i ljubicastu.