OPSIDIJAN PAUKOVA MREZA

Obsidijan “paukova mreža” (spiderweb obsidian)

Obsidijan je vulkanska stena, odnosno vulkansko staklo, nastalo naglim hladenjem lave na površini zemlje. Covekovi preci su koristili obsidijan, pored drugih stena i minerala, kao alatku za secenje, buduci da se obsidijan lomi slicno staklu, pri cemu nastali odlomci imaju izuzetno oštre ivice. Medutim, ova stena nije korišcena u tradicionalnom juvelirsvu zbog krtosti, prisustva mnogobrojnih sitnih šupljina, hemijske nestabilnosti i obicno sive boje. Medutim, u Meksiku je u skorije vreme otkriveno nekoliko varijeteta obsidijana zanimljivih boja i drugih optickih svojstava. Varijetet “paukova mreža” ima svetlo plave mrežolike šare nastale pri tecenju lave i stakla na tamno plavo-crnoj osnovi, i jedriji je od obicnog obsidijana. Slicni “paukovoj mreži” su i “cvetni” (Flower obsidian) i „plišani“ (Velvet obsidian). Cvetni obsidijan ima crvene šare u vidu cvetova na crnoj podlozi, a plišani obsidijan je crne boje, sa “prelivima” u zelenu i ljubicastu.