SERPENTIN(IT)

Plemeniti serpentin(it) Grupa serpentinskih minerala obuhvata tri osnovna minerala* (antigorit, hrizotil, lizardit), koji se najcešce javljaju zajedno. Samo neki varijeteti ovih minerala se koriste za izradu nakita. Opšta formula ovih…

Procitaj ostalo SERPENTIN(IT)

RUTIL KVARC

Rutil-kvarc (ili sagenit, Venerina kosa, anđeoska kosa, Kupidonove strele ili strelice ljubavi) je varijetet kristalnog kvarca koji sadrži tanke, igličaste kristale rutila u vidu inkluzija.

Procitaj ostalo RUTIL KVARC

KAKOKSENIT

Kakoksenit predstavlja kalcedon sa inkluzijama getita, koje nalikuju zlatnim kopljima. Kalcedon može biti žuckast ili cak i ljubicast, što nije cudno s obzirom na prisustvo gvožda (getit je po sastavu…

Procitaj ostalo KAKOKSENIT

MARA MAMBA

Mara mamba (marra mamba), poreklom iz zapadne Australije, dosta je slicna i tigrovom oku. U kombinaciji sa šatojancijom karakteristicnom za tigrovo oko, ovaj materijal ima jednu vrlinu više: neodoljivu crvenu…

Procitaj ostalo MARA MAMBA

BINGAMIT

Bingamit (binghamite) je otkriven 1936. na jalovištima rudnika gvožda u Minesoti. Javlja se najcešce u kombinacijama oker, braon i crvene boje, ali je crvena najcenjenija. Uz silifikovane amfibole, u njemu…

Procitaj ostalo BINGAMIT

PIJETERSIT

Pijetersit (pietersite) Pijetersit je vrsta plemenitog kamena otkrivena 1962. u Namibiji. Otkrio ga je Sid Piters, tražeci pogodnu zemlju za zakup. Svoje otkrice je registrovao u V. Britaniji 1964. godine,…

Procitaj ostalo PIJETERSIT

UNAKIT

Unakit (unakite) Unakit je vrsta plemenite stene otkrivena u Unaka planinama u SAD. Po sastavu je epidotizirani granit. Izgraden je uglavnom od kvarca, ružicastih do narandžastih alkalnih feldspata i zelenog…

Procitaj ostalo UNAKIT

SERAFINIT

Serafinit (seraphinite) Serafinit je nama do sada nepoznata vrsta plemenitog kamena, koja se može naci samo na jednoj lokalnosti u svetu - u Bratskoj oblasti u Sibiru, severoistocno od Bajkalskog…

Procitaj ostalo SERAFINIT

PETOSKI KAMEN

Petoski kamen (Petoskey stone) Petoski kamen je organogeni krecnjak, izgraden uglavnom od fosilnih ostataka kolonijalnog korala Hexagonaria percarinata, starosti oko 350 miliona godina (devonska perioda). Pošto je Amerika zemlja u…

Procitaj ostalo PETOSKI KAMEN

KONA DOLOMIT

Kona dolomit (Kona dolomite) U Kona brdima u državi Micigen (SAD), ova stena, Kona dolomit, starosti oko dve milijarde godina, eksploatiše se prvenstveno kao gradevinski kamen. Koristi se kao tehnicki…

Procitaj ostalo KONA DOLOMIT

OKEANSKI JASPIS

Okeanski jaspis (ocean jasper) Okeanski jaspis je trgovacki naziv za mineralne, pretežno silicijske mase poreklom sa Madagaskara, koje izgledaju kao da su izgradene od mnoštva kamenih mehurica (sferolita) u raznim…

Procitaj ostalo OKEANSKI JASPIS

MUKAIT

Mukait (mookaite, mooka stone, mook jasper, mookite itd.) Naziv mukait je lokalni zapadnoaustralijski naziv za radiolarit, gornjekrednu organogenu silicijsku stenu, izgradenu pretežno od opala i kalcedona. Primarna stena je sive…

Procitaj ostalo MUKAIT

SILIFIKOVANA HRIZOKOLA

Silifikovana hrizokola (gem chrysocolla, gem silica, chrysocolla chalcedony) Hrizokola je mineral koji nastaje u oksidacionoj zoni ležišta bakra i po sastavu je hidratisani silikat bakra. Njena intenzivna zeleno-plava boja je…

Procitaj ostalo SILIFIKOVANA HRIZOKOLA

TURITELA AHAT

Turitela ahat (Turitella agate) Turitela ahat je još jedan primer kamena cija je primena u juvelirstvu omogucena silifikacijom. Primarna stena je bio krecnjak sa makroskopski uocljivim fosilnim ostacima puža iz…

Procitaj ostalo TURITELA AHAT