SERPENTIN(IT)

SERPENTIN(IT)

Plemeniti serpentin(it) Grupa serpentinskih minerala obuhvata tri osnovna minerala* (antigorit, hrizotil, lizardit), koji se najcešce javljaju zajedno. Samo neki varijeteti ovih minerala se koriste za izradu nakita. Opšta formula ovih minerala je (Mg,Al,Fe,Mn,Ni,Zn)2-3(Si,Al,Fe)2O5(OH)4. Ova grupa minerala je najpoznatija po hrizotil azbestu, mineralu koji je dugo korišcen kao izolator i frikcioni materijal, ali je u poslednje […]

RUTIL KVARC

RUTIL KVARC

Rutil-kvarc (ili sagenit, Venerina kosa, anđeoska kosa, Kupidonove strele ili strelice ljubavi) je varijetet kristalnog kvarca koji sadrži tanke, igličaste kristale rutila u vidu inkluzija.

TIRKIZ _ OBOZAVAN KROZ VEKOVE

TIRKIZ _ OBOZAVAN KROZ VEKOVE

Tirkiz je neprovidni plemeniti mineral, po sastavu hidratisani bakar aluminijum fosfat CuAl6(PO4)4(OH)8•5H2O sa primesama bakra i gvožda od kojih potice njegova specificna plavo-zelena boja. Mineral ovog sastava može imati i druge boje (npr. žuckastu), ali kao takav nije cenjen u gemologiji. Po Mosovoj skali, tvrdina ovog minerala je 5-6. Uprkos tvrdini koja je manje pogodna […]

KAKOSENIT

KAKOSENIT

Kakoksenit predstavlja kalcedon sa inkluzijama getita, koje nalikuju zlatnim kopljima. Kalcedon može biti žuckast ili cak i ljubicast, što nije cudno s obzirom na prisustvo gvožda (getit je po sastavu oksi-hidroksid gvožda FeO(OH)).

MARA MAMBA

MARA MAMBA

Mara mamba (marra mamba), poreklom iz zapadne Australije, dosta je slicna i tigrovom oku. U kombinaciji sa šatojancijom karakteristicnom za tigrovo oko, ovaj materijal ima jednu vrlinu više: neodoljivu crvenu boju, ponegde u mešavini sa plavom. Potražnja za ovim materijalom medu juvelirima u celom svetu je bila toliko velika, da su jedina dva poznata ležišta […]

BINGAMIT

BINGAMIT

Bingamit (binghamite) je otkriven 1936. na jalovištima rudnika gvožda u Minesoti. Javlja se najcešce u kombinacijama oker, braon i crvene boje, ali je crvena najcenjenija. Uz silifikovane amfibole, u njemu se javljaju i rudni minerali, pretežno hematit (Fe2O3). Nazivaju ga i “americki pijetersit”. Kolekcionari su bili toliko uporni u njegovom prikupljanju, da se danas više […]

PIJETERSIT

PIJETERSIT

Pijetersit (pietersite) Pijetersit je vrsta plemenitog kamena otkrivena 1962. u Namibiji. Otkrio ga je Sid Piters, tražeci pogodnu zemlju za zakup. Svoje otkrice je registrovao u V. Britaniji 1964. godine, i materijal je dobio ime po njemu. Kasnije, 1993. godine, veoma slican materijal je otkriven i u Kini. Do danas su ovo jedina poznata nalazišta […]

UNAKIT

UNAKIT

Unakit (unakite) Unakit je vrsta plemenite stene otkrivena u Unaka planinama u SAD. Po sastavu je epidotizirani granit. Izgraden je uglavnom od kvarca, ružicastih do narandžastih alkalnih feldspata i zelenog epidota. U Americi je veoma cenjen, ne samo za izradu nakita, nego i kao galanterijski kamen, za izradu ukrasno-upotrebnih predmeta: sfera, jaja, figurica. Otkriven je […]