You are currently viewing MUKAIT

MUKAIT

Mukait (mookaite, mooka stone, mook jasper, mookite itd.)
Naziv mukait je lokalni zapadnoaustralijski naziv za radiolarit, gornjekrednu organogenu silicijsku stenu, izgradenu pretežno od opala i kalcedona. Primarna stena je sive boje, medutim, izdanci ove stene koji se eksploatišu, u procesu oksidacije na površini terena su zadobili neobicnu mešavinu intenzivnih boja – od žute, preko crvene i ljubicaste do braon.
Pored boje kao najupadljivije vrline, ova stena ima i zadovoljavajucu tvrdinu (6-7 po Mosovoj skali), ali se u njoj cesto mogu naci i organogene šupljine, na mestima gde su prvobitno bili fosili, i koje su „obrasle“ sitnim kristalima kvarca. Dijagenetskom preraspodelom silicije ili prinosom od strane eksternih fluida, sicušne šupljine karakteristicne za rožnace su zapunjene, i mukait je zadobio neophodnu jedrinu. Koliko je ovo znacajno sa aspekta mogucnosti primene plemenitog kamena u juvelirsvu, može se ilustrovati cinjenicom da su vrlo slicne stene – rožnaci – zastupljeni na mnogo mesta u Srbiji, pa iako takode pokazuju mešanje raznih boja, i sa tog aspekta posmatrano bi mogli da se koriste za izradu nakita, zbog prisustva sitnih i krupnih šupljina i naprslina u ovom materijalu, koriste se samo za nasipanje seoskih puteva.