You are currently viewing SUGILIT

SUGILIT

Sugilit (sugilite)
Sugilit je po sastavu silikat K, Na, Li, Fe, Mn i Al. Otkriven je 1944. godine u Japanu, a dobio je ime po geologu koji ga je otkrio – Ken-Ici Sugiju. Kasnije je otkriven i u Kanadi i Indiji, a najvece nalazište je otkriveno 1975. godine u pustinji Kalahari, u severnom delu Južnoafricke republike. Nakon što je ovo ležište eksploatisano 4 godine, na oko 975 m ispod njega, otkriveno je novo, sa još kvalitetnijom sirovinom. Iako je otkriven pre 62 godine, kod nas je do danas ostao nepoznat.
Sugilit je obicno neprovidan, bledo sivo-ljubicast do tamno ljubicast, sa crnim, braon i oker šarama. Najcenjeniji su retki prozracni primerci, bez primesa drugih minerala, i intenzivno ljubicaste boje. Relativno visoku cenu sugilita na tržištu diktira njegova retkost, kao i teški i skupi uslovi eksploatacije na velikoj dubini. Njegova tvrdina po Mosovoj skali varira, zavisno od primesa. Obicno je od 6 do 7,5.
Na tržištu, sugilit se može naci pod razlicitim imenima: „kraljevski lavulit“ (Royal lavulite) i „kraljevski azel“ (Royal azel).