You are currently viewing TURITELA AHAT

TURITELA AHAT

Turitela ahat (Turitella agate) Turitela ahat je još jedan primer kamena cija je primena u juvelirstvu omogucena silifikacijom. Primarna stena je bio krecnjak sa makroskopski uocljivim fosilnim ostacima puža iz roda Turitella, nastao pre 40-60 miliona godina, taloženjem u plitkom moru koje je nekada pokrivalo zapadni deo severne Amerike (današnja teritorija Vajominga i okoline). Pošto se u istoj oblasti kasnije odvijala intenzivna magmatska aktivnost, došlo je do naknadne silifikacije ovih stena. Tako je prvobitna tvrdina krecnjaka od 3 po Mosovoj skali porasla do 7, a ostala je lepa šara i crveno-braon boja. Treba imati u vidu da je “Turitela ahat” u suštini jaspis (neprovidni varijetet kalcedona), a ne ahat (po mineraloško-gemološkoj definiciji prozracan do providan varijetet kalcedona sa koncentricno-trakastom gradom), kako ga trgovci nazivaju. Ovo nije jedinstveni slucaj u gemologiji – mnoge vrste plemenitog kamena se nazivaju pogrešnim imenima, zato što u nekim glavama još uvek “ahat” zvuci skuplje ili lepše nego “jaspis”. Osim toga, u krugu trgovaca mineralima, nezvanicna definicija ahata je “svi oblici silicije sa šarom”, pa stoga ne treba da cudi tolika kolicina pogrešnih imena koju koriste.