PETOSKI KAMEN

Petoski kamen (Petoskey stone) Petoski kamen je organogeni krecnjak, izgraden uglavnom od fosilnih ostataka kolonijalnog korala Hexagonaria percarinata, starosti oko 350 miliona godina (devonska perioda). Pošto je Amerika zemlja u…

Procitaj ostalo PETOSKI KAMEN

KONA DOLOMIT

Kona dolomit (Kona dolomite) U Kona brdima u državi Micigen (SAD), ova stena, Kona dolomit, starosti oko dve milijarde godina, eksploatiše se prvenstveno kao gradevinski kamen. Koristi se kao tehnicki…

Procitaj ostalo KONA DOLOMIT

OKEANSKI JASPIS

Okeanski jaspis (ocean jasper) Okeanski jaspis je trgovacki naziv za mineralne, pretežno silicijske mase poreklom sa Madagaskara, koje izgledaju kao da su izgradene od mnoštva kamenih mehurica (sferolita) u raznim…

Procitaj ostalo OKEANSKI JASPIS