You are currently viewing PETOSKI KAMEN

PETOSKI KAMEN

Petoski kamen (Petoskey stone)
Petoski kamen je organogeni krecnjak, izgraden uglavnom od fosilnih ostataka kolonijalnog korala Hexagonaria percarinata, starosti oko 350 miliona godina (devonska perioda). Pošto je Amerika zemlja u kojoj sopstvena prirodna blaga umeju i da cene i da iskoriste, a i zemlja strastvenih kolekcionara plemenitog kamena, uspostavljen je obicaj da svaka država u SAD ima svoj kamen. To je obicno onaj koji se javlja samo u toj državi, ili je u njoj najviše rasprostranjen. Tako je petoski kamen proglašen za kamen države Micigen. Kaže se da se može naci bukvalno svugde (otprilike kao kvarciti ili serpentiniti u Šumadiji), zahvaljujuci intenzivnom glecerskom transportu tokom pleistocena (pre oko dva miliona godina).
Pošto nije naknadno silifikovana, ova stena u suštini nema dovoljnu tvrdinu za izradu nakita (2 – 3 po Mosovoj skali), osim za zašticenu ugradnju. U Americi se koristi najradije kao „worry stone“ („kamen za zabrinute“, u slobodnom prevodu – oblutak koji zabrinuti drže u šaci i trljaju prstima, i tako se smiruju i postepeno ga uglacavaju). Nalepši primerci se mogu naci oko jezera Micigen i Huron kao obluci.