You are currently viewing SILIFIKOVANA HRIZOKOLA

SILIFIKOVANA HRIZOKOLA

Silifikovana hrizokola (gem chrysocolla, gem silica, chrysocolla chalcedony)
Hrizokola je mineral koji nastaje u oksidacionoj zoni ležišta bakra i po sastavu je hidratisani silikat bakra. Njena intenzivna zeleno-plava boja je neodoljiva za juvelire, ali je hrizokolu zbog male tvrdine (2 do 4 po Mosovoj skali) i krtosti nemoguce obradjivati i od nje praviti nakit. Srecom po ljubitelje ove boje, ponekad se dešava da hidrotermalna aktivnost u oblastima gde se hrizokola javlja uzrokuje deponovanje kalcedona i silifikaciju hrizokole. Udruživanjem tvrdine i odlicne obradljivosti kalcedona i boje hrizokole, nastao je plemeniti kamen savršenih svojstava, veoma popularan vec godinama na juvelirskoj „modnoj“ sceni.
Silifikovana hrozokola se najviše eksploatiše na tri mesta u svetu: 1. u Bizbi i Morenci rudnicima bakra u Arizoni (SAD), kao nusproizvod; 2. u Lili rudniku bakra u Peruu (mudri Amerikanci, hvaleci svoj, domaci proizvod, ovom peruanskom lepe etiketu „inferiornog kvaliteta“, predpostavljam zato što je neprovidan, za razliku od prozracnog americkog); 3. u centralnom Meksiku (nalik je tirkizu, pa se uglavnom „podmece“ na tržištu kao njegova imitacija). Inace, na svim lokalnostima gde postoje pojave bakra blizu površine terena, postoji mogucnost da se nade ovaj plemeniti kamen.
U Namibiji je 1996. godine otkrivena još jedna vrsta plemenitog kamena slicnog sastava – mašavina (mineralna masa) šatukita, hrizokole, malahita i dioptaza sa kalcedonom. Njegova boja je još intenzivnija od silifikovane hrizokole, i bliži se „neonsko“ plavoj. Firma koja se postarala da postane ekskluzivni distributer ovog materijala mu je dala zašticeni trgovacki naziv „quantum quattro“.