SERPENTIN(IT)

Plemeniti serpentin(it) Grupa serpentinskih minerala obuhvata tri osnovna minerala* (antigorit, hrizotil, lizardit), koji se najcešce javljaju zajedno. Samo neki varijeteti ovih minerala se koriste za izradu nakita. Opšta formula ovih…

Procitaj ostalo SERPENTIN(IT)