You are currently viewing OKEANSKI JASPIS

OKEANSKI JASPIS

Okeanski jaspis (ocean jasper)
Okeanski jaspis je trgovacki naziv za mineralne, pretežno silicijske mase poreklom sa Madagaskara, koje izgledaju kao da su izgradene od mnoštva kamenih mehurica (sferolita) u raznim bojama. Zapravo, ove mase cini mešavina jaspisa, ahata, metalicnih minerala i sitnih kristala kvarca. Uzrok enormne popularnosti ovog plemenitog kamena kod juvelira i kolekcionara širom sveta je upravo neverovatno brza i neocekivana promena boja na kratkim rastojanjima, kao i raspored boja u sferolitima, cije nastajanje još nije sasvim razjašnjeno.
Buduci da je izgraden pretežno od kalcedona, pogodan je za obradu i ima neophodnu mehanicku i hemijsku stabilnost. Ono što je za juvelire nekada predstavljalo ogranicenje u primeni pojedinih vrsta plemenitog kamena za izradu nakita – pojavu sitnih šupljina u mineralnim masama koje su ispunjene sitnim kristalima kvarca koji se u ovom („druzastom“) obliku teško obraduju i poliraju – danas vešti savremeni juveliri koriste kao dodatak njegovom misticnom šarmu.
Cena ovog plemenitog kamena je iznad vecine ostalih vrsta jaspisa, ne samo zbog potražnje, nego i zbog retkosti. Pošto Amerikanci vole da polažu monopolisticka, ekskluzivna prava na distribuciju i prodaju popularnih vrsta plemenitog kamena, to je 2000. godine, kada je otkriven, ucinila firma The Gem Shop, Inc.
Okeanskim jaspisom se naziva samo materijal ovog tipa poreklom iz Madagaskara, a ostali tipovi sferolitnog jaspisa, koji se javlja u nekoliko poznatih nalazišta u svetu, imaju drugacije nazive. U Americi je visoko cenjen i domaci tip sferolitnog jaspisa, tzv. mak jaspis (poppy jasper), poreklom iz Kalifornije. Još jedan veoma poznat je jaspis „leopardova koža“ (leopard skin jasper) poreklom iz Meksika, koji je, nažalost, daleko nižeg kvaliteta od prethodna dva, no uprkos tome, nalazi svoj put do kolekcionara u celom svetu, cak i naših. Sa velikim ponosom, autor ovih redaka se može pohvaliti da je tokom izrade magistarskog rada na plemenitom kamenu Šumadije otkrio nalazište sferolitnog jaspisa i u Srbiji. Medutim, ovaj „naš“ tip još nema neko zvucno ime, dostojno tako retkog i lepog pupoljka prirode.