Povezivanje sa kristalom

Neki ovaj postupak zovu aktiviranje kristala, jer poneki kristal može biti „uspavan“ i potrebno ga je aktivirati pre nego što se započne sa njegovom primenom u duhovnom radu. Ovo je u stvari povezivanje sa kristalom. Kristal se drži u ruci, okreće između dlanova, pažljivo se posmatra njegova građa, kako se svetlost prelama kroz njega, ima li pukotina u njegovoj unutrašnjosti, rupica na površini, da li je kristal bližnjen, kakav je raspored pljosni (ravnih površina kristala) ako nije tumblovan (tumblovanje je postupak masovnog glačanja delova kristala koji u prirodnom stanju nisu privlačni za oko)…Na ovaj način se vrši energetsko povezivanje sa kristalom i njegovom energijom.
Kroz dugotrajno povezivanje sa kristalima iz svoje kolekcije na ovaj način, razvijamo suptilnu komunikaciju sa kristalima – unutrašnji osećaj koji nam nedvosmisleno govori da li je kristal energetski čist ili zaprljan, „pun“ ili „prazan“, a ovaj osećaj nam pomaže i u odabiru kristala sa kojim ćemo raditi na određenoj temi ili ga nositi na sebi određenog dana, u određenoj situaciji itd.