Kristali u kristaloterapiji

Kristali su prirodna (poželjno prirodna, mada se danas u velikom procentu dobijaju i laboratorijskim putem – veštački) neorganska tela određenog hemijskog sastava, pretežno uređene unutrašnje strukture, i najčešće izuzetne lepote. Kao nosioci uređene kristalne rešetke, smatra se da deluju kao energetska „sita“, koja haotičnu, „negativnu“ energiju ponovo dovode u uređeno, harmonično stanje propuštajući je kroz svoju kristalnu rešetku, pomažu generalno ponovnom uspostavljanju harmoničnog toka energije u organizmu. Takođe, u radu sa čakrama, od velikog je značaja boja kristala, koja zavisi od talasne dužine svetlosnih zraka koji izlaze iz kristala (što takođe zavisi od svojstava kristalne rešetke), jer svaka čakra ima svoju boju, odnosno talasnu dužinu svetlosti – energije. U kristaloterapiji je od ogromnog značaja redovno, pravilno „čišćenje“ i „punjenje“ kristala koji se koriste. Pri tome se mora voditi računa i o osetljivosti pojedinih kristala na različite vidove čišćenja i punjenja, da se ne bi trajno oštetili. U radu sa čakrama, kristali odgovarajućih boja postavljaju se na odgovarajuće čakre radi uspostavljanja normalnog energetskog toka u svakoj čakri. Kristaloterapeutski tretman čakri obično se kombinuje sa meditacijom, mantrama, mudrama. Osim toga, u periodu kada postavite nameru za rad na određenoj čakri, možete nositi odgovarajući kristal sa sobom u džepu, kao privezak itd. Nakon toga, kristali se čiste i pune.