Energetsko čišćenje smadžingom tj. dimljenjem – izlaganjem dimu

Smadžing – dimljenje je postupak čišćenja koji se preporučuje za sve, ali naročito za osetljive kristale, koji se ne smeju izlagati dejstvu sunčeve svetlosti, ne smeju prati u vodi ili ostavljati u soli.
Struk osušenih biljaka (žalfija, lavanda, kedar…), obično uvezanih koncem, pali se i pušta da gori bez plamena, pri čemu nastaje velika količina dima. Kristali se drže u dimu najmanje 1 min, a poželjno 3-5 minuta. Dim se može usmeravati na kristale i lepezom. Za iste namene se može koristiti i dim upaljenog tamjana ili neke druge plemenite smole, ali treba voditi računa da se kristali ne začađave. Korišćenje mirišljavih indijskih štapića može biti vrlo praktično za ove namene, jer takođe proizvode dim, a pritom i lepo mirišu.
Pri ovom postupku, nakon čišćenja dimom, neophodno je primeniti neki postupak za „punjenje“ tj. re-energiziranje kristala. Dok se dime kristali, istovremeno se i prostor energetski čisti. Važno je pri dimljenju držati prozore otvorenim, i po mogućstvu napraviti promaju – ako niste u mogućnosti da dimljenje vršite napolju.