GORSKI KRISTAL

GORSKI KRISTAL ili KVARCNI KRISTAL je najrasprostranjeniji mineral na zemljinoj kori.Ogreb je bele boje,a sjajnost mu je staklasta.Nalazista su sirom sveta(BRAZIL,SAD,INDIJA,RUSIJA,CESKA,..). U SRBIJI:na CERU,kod  G.MILANOVCA,TREPCA.Ovoje osnovni kamen u kristaloterapiji,a u…

Procitaj ostaloGORSKI KRISTAL