ODABIR KRISTALA PREMA MESECU RODJENJA I HOROSKOPSKOM ZNAKU

„Kristal rođenja“ je tradicija koju neki narodi (naročito „zapadni“) pažljivo neguju – da svakoj osobi pripada određeni kristal, u zavisnosti od datuma, odnosno meseca rođenja ili horoskopskog znaka u kojem je rođena.

Smatra se da tradicija „kristala rođenja“ potiče od grudnog oklopa Arona pomenutog u Bibliji – ceremonijalnog religioznog ukrasa za odeću u kojem je postavljeno 12 dragulja koji predstavljaju 12 izraelskih plemena, a odgovaraju i horoskopskim znacima i mesecima godine. U prošlosti su ljudi kristale razvrstavali po boji, a ne po hemijskom sastavu, i zato danas postoje nedoumice o tome koji su tačno dragulji bili u Aronovom oklopu, i na šta se odnose ti prastari nazivi dragulja koji su nam danas nepoznati. Iz istog razloga, razni narodi u svetu imaju različite podele „kristala rođenja“ po mesecima i znacima.

U starozavetnoj „Knjizi izlaska (Exodus)“ (28, 15-30) navedeno je kako se izrađuje grudni oklop visokog sveštenika, po ugledu na grudni oklop Arona: „grudni oklop sudbine ćeš izraditi pažljivo, i postaviti na oplećak (tradicionalni odevni predmet bez rukava, koji su nosili izraelski sveštenici); napravićeš ga od zlata, od plavog, ljubičastog i crvenog (kamenja), i fine tkanine. Neka bude četvorougaoni (…), sa kamenjem postavljenim u četiri reda po tri: u prvi red stavi sardoniks, topaz, karbankl (crveni kristal, obično granat almandin); u drugom redu neka budu smaragd, safir i dijamant; u trećem ligur (ne zna se tačno o kojem kristalu je reč, obično se smatra da je u pitanju ćilibar ili hijacint – cirkon žućkaste, crvenkaste ili braonkaste boje), ahat, ametist; i u četvrtom redu beril, oniks, jaspis. Neka budu postavljeni u zlatu. Uz dragulje neka stoje imena dece Izraela, 12 izraelskih plemena. Aron će nositi imena dece Izraela na grudnom oklopu sudbine na svom srcu, kada ide na sveto mesto, za večno sećanje pred Bogom“.

Jevrejski istoričar koji je živeo u prvom veku nove ere Jozef je verovao da postoji veza između 12 dragulja u Aronovom grudnom oklopu i 12 meseci u godini, kao i 12 horoskopskih znakova. Međutim, različiti prevodi i interpretacije ovog dela „Knjige izlaska“ veoma se razlikuju među sobom, i unose zabunu u svaki pokušaj jednoznačnog tumačenja.

U 8. i 9. veku, svaki dragulj je povezan sa jednim apostolom i njegovom dominantnom vrlinom. Postalo je uobičajeno da svako poseduje 12 kristala, i svakog meseca nosi jedan određeni.

Običaj da jedna osoba nosi samo jedan određeni „kristal rođenja“ je star svega nekoliko vekova. Prema ovoj novijoj tradiciji, bebi se na rođenju poklanjao kristal koji joj odgovara po mesecu ili datumu rođenja, s verovanjem da će je čuvati od nezgoda, bolesti, pa i uroka. Ova tradicija i verovanje da kristal ima zaštitnu, pa i isceljujuću ulogu, vuče korene iz starih civilizacija Bliskog istoka. Prastara indijska zdravstvena praksa „Ajurveda“ oslanja se na spravljanje lekarija od različitih plodova iz prirode, uključujući i mlevene kristale, što sve govori o snazi verovanja u njihovu isceljujuću moć.

Američko nacionalno udruženje juvelira je održalo skup u Kanzasu 1912. godine sa namerom da standardizuje „kristale rođenja“, kako bi se stavila tačka na višeznačna tumačenja biblijskih spisa, i na tom skupu je formirana lista kristala koji se pripisuju određenom mesecu u godini, koja se i danas koristi uz određene modifikacije:

januar – granat,

februar – ametist,

mart – heliotrop i akvamarin,

april – dijamant,

maj – smaragd,

juni – biser i mesečev kamen,

juli – rubin,

avgust – sardoniks i peridot,

septembar – safir,

oktobar – opal i turmalin,

novembar – topaz,

decembar – tirkiz i lapis lazuli.

Konvencijama iz 1952., 2002. i 2016. godine, ova lista je modifikovana za određene mesece, tako da sada glasi:

juni – biser, mesečev kamen i aleksandrit,

avgust – peridot i spinel,

novembar – topaz i citrin,

decembar – tirkiz, cirkon i tanzanit.