You are currently viewing KAMEN-KINESKO PISMO

KAMEN-KINESKO PISMO

Ovo je još jedna vrsta juvelirskog kamena nepoznata kod nas. Predstavlja taman mermer sa svetlim kristalima andaluzita, koji su medusobno izukrštani tako da podsecaju na kinesko pismo. Otkriven je u Kaliforniji.
Još jedna vrlo slicna vrsta plemenitog kamena je hrizantema kamen (Chrysanthemum stone), slicnog izgleda, ali kristali rasporedeni u vidu cveta hrizanteme nisu predstavljeni andaluzitom, nego celestinom. Hrizantema kamen je otkriven u Kini, u dolini reke Jangcekjang, ali se javlja i na drugim mestima u Kini, i veoma je popularan, jer hrizantema sa jedne strane predstavlja zaštitni simbol kineske carske porodice, a sa druge simbol dugovecnosti.
Najcenjenija boja osnove je crna, ali se javlja u i sivoj do žuckastoj boji. Iz tog razloga, kad god je to moguce, primerci nepoželjnih boja se podvrgavaju bojenju. Tvrdina kamena je 5 do 6 po Mosovoj skali, tako da se može zadovoljavajuce obradivati, ali se preporucuje prvenstveno za izradu ukrasno-upotrebnih predmeta. Najcešce se delovi stene sa kristalima isecaju, seku i poliraju, kao što se može videti na slikama. Kao juvelirski kamen, preporucuje se za zašticenu ugradnju ili tzv. jeftin nakit.