You are currently viewing GEMOLOSKO DRUSTVO SRBIJE

GEMOLOSKO DRUSTVO SRBIJE

Glavno pitanje sa kojim se srecemo pri pominjanju Gemološkog društva Srbije je – Šta je to uopšte gemologija? Termin gemologija (Gemmology) potice iz engleskog jezika i predstavlja složenicu koja u osnovi ima rec gem i znaci dragulj. Tako bismo gemologiju mogli definisati kao nauku koja se bavi proucavanjem dragulja ili, preciznije, nauku o juvelirskim sirovinama i proizvodima (odnosno plemenitim materijalima i draguljima). Ona proucava prirodne i veštacke (sinteticke) plemenite materijale, njihovu obradu kao i od njih dobijene dragulje, ukljucujuci njihovu identifikaciju, klasiranje (gradiranje) i ocenu (procenu). Kod prirodnih plemenitih materijala neorganskog porekla (plemenitih minerala i stena ili juvelirskih mineralnih sirovina) u domen gemologije spada i geološko proucavanje i istraživanje nalazišta ovih mineralnih sirovina kao i razmatranje razlicitih rudarskih tehnoloških i ekonomskih faktora relevantnih za njihovu komercijalnu eksploataciju. Gemološko društvo Srbije, tada pod nazivom Jugoslovensko gemološko društvo, osnovano je 1999 godine u Beogradu od strane veceg broja geologa zaposlenih u tadašnjem Geozavodu (sadašnji Geološki intitutu Srbije), zatim geologa sa Rudarsko-geološkog fakulteta kao i veceg broja strucnjaka i ljubitelja plemenitih minerala i dragog kamenja razlicitih struka (rudara, zlatara, istoricara umetnosti itd.).

Ciljevi i zadaci društva su (izvod iz statuta): – unapredenje stvaralaštva i širenje znanja iz oblasti gemologije; – aktivno ucešce u razvoju gemologije, posebno domacih resursa, kadrova i institucija; – objedinjavanje nauke, tehnike i privrede u oblasti gemologije; – organizovanje strucnih predavanja, izložbi, prezentacija, seminara, savetovanja i studijskih putovanja iz oblasti gemologije; – izdavanje strucnih biltena, casopisa i strucne literature iz oblasti gemologije; – prevodenje strucne literature; – izrada strucnih projekata iz oblasti gemologije; – davanje strucnih ekspertiza na osnovu obavljenih gemoloških ispitivanja; – strucna saradnja u oblasti gemologije u Srbiji; – medunarodna saradnja; Proizilazeci iz trenutne situacije u zemlji glavni zadatak Gemološkog društva i osnovna aktivnost u proteklom periodu, bili su popularizacija gemologije i promocija domacih juvelirskih mineralnih resursa. Radeci na realizaciji tog zadatka društvo je do sada organizovalo preko 50 izložbi u više gradova u Srbiji, na kojima se veliki broj posetilaca upoznao sa lepotom plemenitih minerala i nakita sa dragim kamenjem. Organizovan je veci broj predavanja, strucnih i popularnih. Ucestvovanjem na brojnim naucnim skupovima ukazano je na potrebu razvijanja juvelirskih mineralnih resursa i gemologije uopšte. Objavljene su tri knjige ciji su autori clanova društva iz razlicitih oblasti gemologije – juvelirskih mineralnih sirovine Srbije, identifikacije i obrade dragog kamenja. Takode, gostovanjima u raznim radio i televizijskim emisijama dat je znacajan doprinos popularizaciji gemologije. Clanovi društva ucestvovali su u prakticno svim naucno-istraživackim projektima koji su se ticali juvelirskih mineralnih resursa a koje je finansirala država u poslednjih desetak godina. Treba napomenuti da su ta sredstva bila vrlo ogranicena, ali da su istraživanja, i pored toga, dala dobre rezultate, te da je i na taj nacin podignuta svest javanosti o postojanju domacih juvelirskih mineralnih sirovina. Dva clana društva su magistrirala upravo iz oblasti istraživanja juvelirskih mineralnih resursa, dok je jedna doktorska disertacija u u fazi finalizacije. Najveci problemi sa kojima se društvo srece su: niski nivo znanja iz ove oblasti kod šire populacije, dugogodišnje zapostavljanje istraživanja juvelirskih mineralnih sirovina kao i nepostojanje privredne grane koja se bavi obradom plemenitih minerala. Zbog toga je rad društva još uvek zasnovan na volonterskom radu što je, ipak, ogranicavajuci faktor. Jedna od novih pozitivnih aktivnosti clanova društva je pokretanje radionice za obradu, prvenstveno domacih, juvelirskih mineralnih sirovina, što ce, nadamo se, doprineti njihovoj promociji i vecoj prisutnosti na domacem tržištu. Na kraju, možemo zakljuciti da je društvo do sada dosta postiglo ali je još mnogo toga ostalo da se uradi, te bi nam svaka pomoc bila od ogromnog znacaja. Ukoliko ste sa bilo kog aspekta zainteresovani za plemenite minerale smatrajte se dobrodošlim u Gemološko društvo Srbije.

Mr Zoran Miladinovic, dipl. inž. geologije potpredsednik Gemološkog društva Srbije gemsrb@yahoo.com