Povezivanje sa kristalom

Povezivanje sa kristalom

Neki ovaj postupak zovu aktiviranje kristala, jer poneki kristal može biti “uspavan” i potrebno ga je aktivirati pre nego što se započne sa njegovom primenom u duhovnom radu. Ovo je u stvari povezivanje sa kristalom. Kristal se drži u ruci, okreće između dlanova, pažljivo se posmatra njegova građa, kako se svetlost prelama kroz njega, ima […]

Kristali u kristaloterapiji

Kristali u kristaloterapiji

Kristali su prirodna (poželjno prirodna, mada se danas u velikom procentu dobijaju i laboratorijskim putem – veštački) neorganska tela određenog hemijskog sastava, pretežno uređene unutrašnje strukture, i najčešće izuzetne lepote. Kao nosioci uređene kristalne rešetke, smatra se da deluju kao energetska “sita”, koja haotičnu, “negativnu” energiju ponovo dovode u uređeno, harmonično stanje propuštajući je kroz […]