SERAFINIT

SERAFINIT

Serafinit (seraphinite) Serafinit je nama do sada nepoznata vrsta plemenitog kamena, koja se može naci samo na jednoj lokalnosti u svetu – u Bratskoj oblasti u Sibiru, severoistocno od Bajkalskog jezera. Po sastavu je klinohlor, varijetet zelenog liskuna hlorita, od kojeg potice svilasta svajnost i nežna zelena boja. Cesto ga pogrešno nazivaju i zelenim caroitom, […]

PETOSKI KAMEN

PETOSKI KAMEN

Petoski kamen (Petoskey stone) Petoski kamen je organogeni krecnjak, izgraden uglavnom od fosilnih ostataka kolonijalnog korala Hexagonaria percarinata, starosti oko 350 miliona godina (devonska perioda). Pošto je Amerika zemlja u kojoj sopstvena prirodna blaga umeju i da cene i da iskoriste, a i zemlja strastvenih kolekcionara plemenitog kamena, uspostavljen je obicaj da svaka država u […]

KONA DOLOMIT

KONA DOLOMIT

Kona dolomit (Kona dolomite) U Kona brdima u državi Micigen (SAD), ova stena, Kona dolomit, starosti oko dve milijarde godina, eksploatiše se prvenstveno kao gradevinski kamen. Koristi se kao tehnicki gradevinski kamen, u vidu agregata za beton i asfalt-beton, zastore železnickih pruga, ali i kao arhitektonski gradevinski kamen, za oblaganje i izradu razlicitih dekorativnih elemenata. […]

OKEANSKI JASPIS

OKEANSKI JASPIS

Okeanski jaspis (ocean jasper) Okeanski jaspis je trgovacki naziv za mineralne, pretežno silicijske mase poreklom sa Madagaskara, koje izgledaju kao da su izgradene od mnoštva kamenih mehurica (sferolita) u raznim bojama. Zapravo, ove mase cini mešavina jaspisa, ahata, metalicnih minerala i sitnih kristala kvarca. Uzrok enormne popularnosti ovog plemenitog kamena kod juvelira i kolekcionara širom […]

MUKAIT

MUKAIT

Mukait (mookaite, mooka stone, mook jasper, mookite itd.) Naziv mukait je lokalni zapadnoaustralijski naziv za radiolarit, gornjekrednu organogenu silicijsku stenu, izgradenu pretežno od opala i kalcedona. Primarna stena je sive boje, medutim, izdanci ove stene koji se eksploatišu, u procesu oksidacije na površini terena su zadobili neobicnu mešavinu intenzivnih boja – od žute, preko crvene […]

SILIFIKOVANA HRIZOKOLA

SILIFIKOVANA HRIZOKOLA

Silifikovana hrizokola (gem chrysocolla, gem silica, chrysocolla chalcedony) Hrizokola je mineral koji nastaje u oksidacionoj zoni ležišta bakra i po sastavu je hidratisani silikat bakra. Njena intenzivna zeleno-plava boja je neodoljiva za juvelire, ali je hrizokolu zbog male tvrdine (2 do 4 po Mosovoj skali) i krtosti nemoguce obradjivati i od nje praviti nakit. Srecom […]

TURITELA AHAT

TURITELA AHAT

Turitela ahat (Turitella agate) Turitela ahat je još jedan primer kamena cija je primena u juvelirstvu omogucena silifikacijom. Primarna stena je bio krecnjak sa makroskopski uocljivim fosilnim ostacima puža iz roda Turitella, nastao pre 40-60 miliona godina, taloženjem u plitkom moru koje je nekada pokrivalo zapadni deo severne Amerike (današnja teritorija Vajominga i okoline). Pošto […]

SUGILIT

SUGILIT

Sugilit (sugilite) Sugilit je po sastavu silikat K, Na, Li, Fe, Mn i Al. Otkriven je 1944. godine u Japanu, a dobio je ime po geologu koji ga je otkrio – Ken-Ici Sugiju. Kasnije je otkriven i u Kanadi i Indiji, a najvece nalazište je otkriveno 1975. godine u pustinji Kalahari, u severnom delu Južnoafricke […]