You are currently viewing BINGAMIT

BINGAMIT

Bingamit (binghamite) je otkriven 1936. na jalovištima rudnika gvožda u Minesoti. Javlja se najcešce u kombinacijama oker, braon i crvene boje, ali je crvena najcenjenija. Uz silifikovane amfibole, u njemu se javljaju i rudni minerali, pretežno hematit (Fe2O3). Nazivaju ga i „americki pijetersit“. Kolekcionari su bili toliko uporni u njegovom prikupljanju, da se danas više ne može naci ni na pomenutom jalovištu.